Alegerea celui mai bun statut – Partea III

Exercitiul in societate: a fi sau a nu fi reglementata, aceasta este intrebarea?
Sectorul liberal este impartit in doua categorii: profesii reglementate, respectiv profesii nereglementate. Pentru activitatile liberale reglementate (medic, avocat, contabil etc.) alegerile pot fi limitative.
Organizarea activitatii sub forma unei societăți este in general posibila, cu exceptia anumitor profesii reglementate a caror lista este stabilita prin decret, care poate crea numai societati in anumite forme: SCP, SEL.
Statutul Juridic al unui medic liberal
Orice medic, in general, poate sa isi desfasoare activitatea in nume propriu sau sub forma unei societati, diferitele variante disponibile ar fi:
· Profesia liberala – va rog sa consultati articolul Alegerea celui mai bun statut – Partea I
· SELARL : Société d’Exercice libéral à responsabilité limitée,
· SELAS : société d’exercice libérale par action simplifiée ,
· SELASU : société d’exercice libérale par action simplfiée unipersonnelle
· SCP (société civile professionnelle)
· SCM (société civile de moyens)
Société d’Exercice Libérale (SEL)
SEL permite profesiilor reglementate sa se asocieze intr-o societate de capital. Principalul avantaj al SEL este de a limita raspunderea partenerilor la valoarea contributiei lor in societate, in cazul unor dificultati financiare. Cu toate acestea, fiecare parte implicata ramane personal responsabil pentru actele sale profesionale, conform reglementarilor aplicabile.
In contextul unui SELARL, gerantul majoritar, precum si asociatul nongerant, efectueaza o activitate remunerata. Aceste societati sunt supuse unor reguli speciale care tind sa mentină independenta profesionistilor asociati.
In cazul unui asociat unic, medicul are posibilitatea sa aleaga intre SELURL (société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée) sau SELASU (société d’exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle), functionarea acestor statute juridice sunt identice cu formele juridice aplicabile societatilor comerciale, SARL si SAS.
In cazul in care avem mai multi asociati, formele juridice disponibile ar fi:
-SCP (société civile professionnelle)
-SCM (société civile de moyens)
-SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée)
-SELAS (société d’exercice libéral par actions simplifiée)
In cadrul unui SCM, asociatii au posibilitatea sa isi desfoasoare activitatea in mod independent fata de ceilalti membrii, asociatii neavand nicio obligatie de a-si pune a dispozitie mijloacele personale pentru beneficiul comun.
In schimb, in cadrul unui SCP sau diferitele forme de SEL, asociatii pot sa isi stabileasca inclusiv o grila de tarifare unica, avand posibilitatea sa foloseasca mijloacele comune in vederea desfasurarii activitatii.
Din punct de vedere fiscal si social, se va face trimitere la normele aplicabile formei sociale adoptate.
get-connected

Rămânem în contact

Păstrăm legătura pe rețelele sociale