Poate fi impusa o clauza de cesiune de contract noului proprietar al unei clinici?

Contractele de exercitiu contin adesea o clauza care prevede urmatoarele: „In cazul unei cesiuni a unitatii, fie ca rezulta dintr-o vanzare, fuziune, absorbtie sau concesiune in beneficiul unei persoane fizice sau juridice, prezentul contract va fi opozabil titularilor de drepturi ai Clinicii, care vor trebui sa se ocupe de aceasta”.

Cu toate acestea,in conformitate cu articolele 1199 și 1103 din Codul civil, „conventiile au efect numai intre partile contractante”, iar”acordurile formate legal iau locul legii celor care le-au facut” si numai acestora.
Aceasta clauza de cesiune, aparent securizanta pentru practicant, este irelevanta din punct de vedere legal si nu poate fi impusa noului cumparator.Prin urmare, medicul nu poate, a priori, sa pretinda cesionarului continuarea contractului sau.
Numeroasele dispute privind interpretarea acestei clauze, au cerut jurisprudentei si doctrinei in rigoare, sa ofere unele solutii pentru medicul in cauza,solutii luate implicit legal . Cu toate acestea, aceste solutii nu se aplica tuturor contractelor de exercitare, prin urmare fiind vorba despre un studiu de la caz la caz.
Doctrina si jurisprudenta considera ca, clauza de cesiune poate fi analizata fie ca o promisiune de mijloace, fie ca o promisiune de rezultat.
In primul caz, cedentul are obligatia de a se asigura ca cesionarul este de acord sa continue executarea contractelor ’’intuitu personae’’ ale medicilor. Este vorba despre o obligatie de mijloace. In cazul in care contractul nu este continuat, se va cauta o eventuala raspundere contractuala a clinicii, demonstrand ca aceasta nu a facut tot posibilul ca, clauza de cesiune sa fie opozabila cesionarului. In al doilea caz, Curtea de Apel din Bordeaux, in hotararea sa din 19/09/2005, a decis ca angajamentul asumat de cedent in contextul acestei clauze de cesiune constituie o promisiune sigura(articolul 1120 din Codul civil), cu alte cuvinte, o obligație de rezultat.
Astfel, această clauza obliga cedentul sa mentina relatia contractuala dintre medic si cumparator in aceleasi conditii anterioare cesiunii. Daca acesta din urma refuza, medicul ar putea sa solicite raspunderea contractuala a cedentului.
In cazul in care persista o disputa, medicul poate sesiza instanta competenta pentru a decide in mod clar cu privire la modalitatile de aplicare a acestei clauze de cesiune.
get-connected

Rămânem în contact

Păstrăm legătura pe rețelele sociale