ARTICOLUL 1:

Scopul acestor condiții generale este de a oferi un cadru legal pentru utilizarea site-ului flh-expertise.com și a serviciilor sale.

Acest contract este încheiat între:

Managerul site-ului, denumit în continuare „FLH EXPERTISE”, orice persoană fizică sau juridică care dorește să acceseze site-ul și serviciile acestuia, denumită în continuare „Utilizator”.

ARTICOLUL 2:  MENTIUNI LEGALE SI CONTACT

Site-ul FLH EXPERTISE este editat de societatea FLH EXPERTISE, al cărui sediu este situat la 5, Boulevard Georges Méliès, 94350 Villiers-sur-Marne. 

Telefon: 01 48 81 53 35

Număr SIRET: 79949754000036

Email : contact@flh-expertise.com

Managerul publicației site-ului este doamna Florentina Cocos. Managerul RPD este domnul Bogdan Cocos.

Site-ul este găzduit de SARL TRUNDIN 

Coordonnées de l’hébergeur : RAMNICU VALCEA, 240143 VALCEA, ROMANIA

Contact hébergeur : +40 (0) 748 210 000

Responsable conception/réalisation du site : Vlad Zaharia.

Pentru orice întrebare sau cerere de informații referitoare la site sau pentru orice semnalare de conținut sau activități ilegale, utilizatorul poate contacta FLH Expertise la adresa contact@flh-expertise.com sau poate trimite o scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa 5 Boulevard Georges Méliès, 94350 Villiers-sur-Marne.

ARTICOLUL 3: ACCEPTAREA TERMENILOR SE UTILIZARE

Condițiile generale de utilizare trebuie acceptate de orice Utilizator, iar accesul la site constituie acceptarea acestor condiții. FLH Expertise își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără notificare prealabilă, site-ul sau serviciile sale, precum și aceste T&C. Prin urmare, este recomandabil să consultați în orice moment cea mai recentă versiune a T&C, disponibilă pe site.

ARTICOLUL 4: ACCESUL LA SERVICII

Orice Utilizator care are acces la Internet poate accesa gratuit site-ul flh-expertise.com. Costurile suportate de Utilizator pentru a accesa site-ul (conexiune la Internet, echipament informatic, etc.) nu sunt în sarcina FLH EXPERTISE. Site-ul flh-expertise.com și serviciile sale pot fi întrerupte sau suspendate de către FLH EXPERTISE, în special pentru mentenanță, fără notificare prealabilă sau justificare. Conexiunea și navigarea pe site-ul flh-expertise.com constituie o acceptare necondiționată a Termenilor și Condițiilor de Utilizare, indiferent de mijlocul tehnic utilizat pentru acces.

ARTICOLUL 5: RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru scopul in care utilizeaza informațiile și conținutul de pe site-ul flh-expertise.com. Orice utilizare a serviciului de către Utilizator, direct sau indirect, rezultând daune, trebuie compensată în beneficiul site-ului. FLH EXPERTISE nu permite utilizatorului să publice conținut direct pe site-ul Flh-expertise.com. Utilizatorul poate lăsa un comentariu privat în zona „Contact”. El este de acord să vorbească respectuos despre ceilalți și despre lege și acceptă ca aceste publicații să fie moderate sau refuzate de editor, fără obligația justificării. Utilizatorul este de acord să furnizeze o adresă de e-mail validă pe care site-ul flh-expertise.com îi poate trimite o confirmare sau un răspuns.

Prin scrierea pe site, Utilizatorul atribuie editorului dreptul neexclusiv și gratuit de a reprezenta, reproduce, adapta, modifica, difuza și distribui publicația sa, direct sau de către o terță parte autorizată. Editorul se angajează, totuși, să citeze Utilizatorul în cazul utilizării publicației sale Utilizatorul poate solicita în orice moment dezabonarea prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail de contact abuse@itevopro.com Orice dezabonare va intra în vigoare în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii.

ARTICOLUL 6: RESPONSABILITATEA EDITORULUI

Orice defecțiune a serverului sau a rețelei nu poate implica responsabilitatea FLH EXPERTISE.

FLH EXPERTISE este responsabilă numai pentru conținutul pe care la editat el însuși pe site.

FLH EXPERTISE își rezervă dreptul de a nu garanta fiabilitatea surselor, deși informațiile difuzate pe site sunt considerate fiabile.

FLH EXPERTISE nu este responsabil:

• În cazul unei defecțiuni a serverului sau a rețelei

• În caz de defecțiuni tehnice sau incompatibilitatea site-ului cu orice hardware sau software

• Conținut sau activitate ilicită folosind site-ul său Utilizatorul este responsabil pentru protecția oricărui hardware sau software utilizat, pentru protecția datelor sale.

Utilizatorul este considerat responsabil dacă nu respectă acesti T&C.

ARTICOLUL 7: PROPRIETATEA INTELECTUALA

Conținutul site-ului flh-expertise.com (logo-uri, texte, elemente grafice sau audio, videoclipuri etc.) sunt proprietatea FLH EXPERTISE și sunt protejate de drepturile de autor, în conformitate cu legile în vigoare în domeniul proprietății intelectuale. Utilizatorul trebuie să obțină permisiunea de la FLH EXPERTISE înainte de orice reproducere, copiere sau publicare a acestor diferite conținuturi. Accesul la conținutul site-ului nu conferă drepturi de proprietate intelectuală.

ARTICOLUL 8: DATE PERSONALE

Utilizatorul trebuie să furnizeze informații personale pentru a se înregistra pe site. Adresa electronică a utilizatorului (e-mail) poate fi utilizată de site-ul flh-expertise.com pentru comunicarea diferitelor informații și gestionarea contului. Flh-expertise.com garantează respectarea confidențialității utilizatorului, în conformitate cu:• Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți.• Legea nr. 2018-493 din 20 iunie 2018 privind protecția datelor cu caracter personal.• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46 / CE (reglementarea generală privind protecția datelor). Prin urmare, Utilizatorul are dreptul de a accesa, rectifica, șterge și opune datele sale personale. Utilizatorul își exercită acest drept prin trimiterea unui e-mail la adresa clients@flh-expertise.com. Modificarea sau ștergerea solicitată va intra în vigoare în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Datele personale colectate pe site-ul flh-expertise.com sunt:• Numele și prenumele,• Adresa de email,• Număr de telefon Aceste date sunt colectate atunci când utilizatorul face o solicitare de contact, prin intermediul formularului de contact de pe site-ul flh-expertise.com.

Managerul site-ului păstrează aceste date în sisteme informatice dedicate și în condiții de securitate rezonabile pentru o perioadă de 12 luni, cu excepția cazului în care Utilizatorul solicită ștergerea acestora înainte de data de încheiere a acestei perioade.

Utilizatorul va fi informat despre perioada de păstrare și despre mijloacele de rectificare sau ștergere a acestor date personale. FLH-EXPERTISE găzduiește datele colectate pe platforme situate în Franța sau în Uniunea Europeană. Responsabilul cu protecția datelor FLH EXPERTISE, SARL TRUNDIN exercită funcțiile de manager de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru site-ul flh-expertise.com. Poate fi contactat la adresa clients@flh-expertise.com

ARTICOLUL 9: COOKIES

Site-ul flh-expertise.com poate utiliza tehnici „cookie” care îi permit să proceseze statistici și informații despre trafic, pentru a facilita navigarea și pentru a îmbunătăți serviciul pentru confortul utilizatorului.În cazul utilizării fișierelor „cookie” care implică salvarea și analiza datelor cu caracter personal, consimțământul utilizatorului va fi solicitat în mod sistematic. Consimțământul utilizatorului este considerat valabil pentru o perioadă maximă de 12 luni. La sfârșitul acestei perioade, site-ul va solicita din nou autorizarea utilizatorului pentru a salva fișierele „cookie” pe hard diskul lor. În cazul utilizării cookie-urilor, utilizatorul este informat că se poate opune înregistrării acestor „cookie-uri” configurând software-ul browserului său.În cazul în care utilizatorul decide să dezactiveze fișierele „cookie-uri”, va putea continua să navigheze pe site. Cu toate acestea, orice disfuncționalitate a site-ului cauzată de această manipulare nu a putut fi considerată ca fiind datorată editorului site-ului.

ARTICOLUL 10: LINKURI HIPERTEXT

Domeniile către care conduc hyperlinkurile de pe site nu implică responsabilitatea editorului flh-expertise.com, care nu are control asupra acestor linkuri.În ciuda verificărilor prealabile și periodice efectuate de FLH EXPERTISE, acesta își declină orice responsabilitate pentru conținutul site-urilor sau paginilor acestor linkuri hipertext. Este posibil ca o terță parte să creeze un link către o pagină a site-ului flh-expertise.com fără autorizarea expresă a editorului, cu excepția cazului în care această partajare nu creează o așteptare a imaginii FLH EXPERTISE sau a site-ului său. flh-expertise.com. FLH EXPERTISE își rezervă dreptul de a solicita eliminarea acestor linkuri în orice moment, fără nicio justificare.

ARTICOLUL 11: EVOLUTIA TERMENILOR SI CONTITIILOR

Site-ul flh-expertise.com își rezervă dreptul de a modifica oricând și fără justificare clauzele acestor condiții generale de utilizare.

ARTICOLUL 12: DURATA CONTRACTULUI

Durata acestui contract este nedeterminată. Contractul devine efectiv cu privire la Utilizator de la începutul utilizării serviciului.

ARTICOLUL 13: LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANTA COMPETENTĂ

Acest contract depinde de legislația franceză. În cazul unui litigiu care nu este soluționat pe cale amiabilă între Utilizator și Editor, instanțele din Créteil sunt competente să soluționeze litigiul.

ro_RO